facebook'a ekle twitter'a ekle myspace'e ekle friendfeed'e ekle google bookmark'a ekle msn ekle rss abone ol

Ölçmenin Standart Sapması Konusu

Ölçmede bireyin gözlemlenen puanları elde edilir. Gerçek puanlar ve gözlenen puanla ilgili ölçme hatası bilinemez.
Gözlenmiş tek puan, ölçmenin hatası hakkında hiçbir şey söylemez. Hatayı araştırmak için iki ya da daha çok gözleme sahip olmalıyız. Ancak insanla ilgili ölçmeleri çok sayıda ve tekrar yapma olanağı yoktur. Çünkü birey zamandan zamana değişiklik gösterir. Bu nedenle standart hata dolaylı olarak tahmin edilir.

Standart hata, standart kayma ve güvenirlik katsayısından istifade ederek hesaplanır.
Formül: Sem: Ölçmenin standart hatası
s: Sandart kayma
r : Güvenirlik katsayısı
Örnek1: Standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0,75 olan bir testin standart hatası nedir?
= 6.0,5 = 3 olur.
Örnek 2: Standart sapması 5, güvenirlik katsayısı 0,51 olan bir testin standart hatası nedir?
= 5.0,7 = 3,5 olur
UYARI: Bir test puanının güvenirliği;
Hatasız ölçme olmaz. Bu nedenle ölçme sonuçları ölçek üzerinde tek bir noktadan ziyade iki nokta arasındaki bir aralık olarak düşünülmelidir. Güven aralıkları standart hatanın eklenmesi ve çıkarılması ile belirlenir. Testlerde güven aralıkları,
1 standart hata için %68
2 standart hata için %95
3 standart hata için %99 olarak belirlenmiştir.
Bir test puanının güven aralığını %68 olasılıkla belirlemek için;
Üst sınır = Gözlenen puan + 1 Sem
Alt sınır = Gözlenen puan – 1 Sem arasındadır.
%95 olasılıkla öğrencinin puanına 2 Sem,
%99 olasılıkla da 3 Sem eklenir ve çıkarılır.Örnek: Standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0,75 olan bir testten 50 alan bir öğrencinin puanına %68, %95 ve %99 olasılıkla hata karışma oranı düşünüldüğünde puan aralıkları nelerdir? s (622) Y
%68 olasılıkla;
= 3 olur. 50 + 3 = 53
50 – 3 = 47 Puan aralığı 47-53 arasındadır.
%95 olasılıkla;
50 + 2.3 = 56
50 – 2.3 = 44 Puan aralığı 44 – 56 arasındadır.
%99 olasılıkla;
50 + 3.3 = 59
50 – 3.3 = 41 Puan aralığı 41 – 59 arasındadır.
İki Test Puanının Güven Aralığı;
UYARI: Standart hata azaldıkça güvenirlik artar. Yani güvenirlik 1,00 ise standart hata 0,00’dır.
UYARI: Güvenirliğin yüksek olması ve standart sapmanın küçük olması ölçme işleminin standart hatasının küçük olduğunu gösterir. s (621 – 622) Y
Testin Güvenirlik Katsayısını İstenilen Düzeye Yükseltme
Bir teste aynı güçlük düzeyinde ne kadar soru eklendiğinde güvenirliğin ne kadar artacağı Sperman – Brown formülü kullanılarak hesaplanır.
Formül:
r = Soru sayısı ilave edildikten sonraki güvenirlik katsayısı
r = Uzatılacak olan testin (uzatılamadan önceki) güvenirlik katsayısı
n = Testin kaç kat uzatılmak istendiği
Örnek 1 : 100 soruluk bir testin güvenirlik katsayısı 0,54 olarak bulunmuştur. Bu teste 25 madde daha eklenirse testin güvenirlik katsayısı kaç olur?
Örnek 2: Güvenirlik katsayısı 0,71 olarak bulunan bir testin güvenirliğini 0,85’e yükseltmek için testi kaç kat uzatmamız gerekir?
Örmek 3: 70 soruluk bir teste kaç soru eklersek 0,60 olan güvenirlik katsayısını 0,90’a yükseltmiş oluruz?

Etiketler: , , ,

Sizde Yorum yapın